VÍŤAZI ROČNÍKA 2017
Najdôveryhodnejšie značky 2017

DÔVERYHODNÉ ZNAČKY

Dôveryhodné značky je nový a jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a oceňuje značky v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.

Harmonogram

Marketingový prieskum

Galavečer

Marketingová podpora víťazov

Leto – jeseň 2017
Do rozsiahlej ankety, ktorú uskutočnila nezávislá agentúra STEM/MARK na prelome mesiacov september a október 2017, sa zapojilo 2 000 respondentov. Reprezentatívna vzorka slovenských spotrebiteľov hodnotila v 45 kategóriách takmer 450 značiek, ktoré boli zaradené do prieskumu hlavne na základe ich predajov. Tento rok sa v prieskume objavilo 10 nových kategórií a spotrebitelia mali možnosť hodnotiť dôveru aj v kategóriách ako prípravky na kosti a kĺby, dámska hygiena, dermokozmetika, čerpacie stanice, predajca elektra, predajca odevov, predajca obuvi, športové obchody, balíkové služby a realitné kancelárie.

28. novembra 2017
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 2. ročníka programu Dôveryhodné značky sa uskutočnilo 28. novembra 2017, v Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava od 18:00. Účastníkov slávnostného predávania cien sprevádzala známa moderátorka Andrea Paulínyová spolu s kapelou Jazz Belles trio.

December 2017 – November 2018
Spoločnosti, ktorých značky spotrebitelia zvolili ako najdôveryhodnejšie, majú možnosť po dobu jedného roka využívať logo Najdôveryhodnejšia značka 2017 pri propagácii, a to na obaloch alebo v marketingových kampaniach. Logo Najdôveryhodnejšia značka sa minulý rok objavilo napríklad v marketingovej komunikácií značiek dm drogerie, K-Classic a Lidl. Vybrané víťazné značky organizátor zaradí do rozsiahlej marketingovej kampane, ktorá bude zahrňovať tituly, ako napríklad Telemagazín, Rytmus života a Chvíľka pre teba. Kampaň bude prebiehať začiatkom roku 2018 a jej celkový zásah bude okolo 538 000 slovenských čitateľov.