O programe

Zahraničné aj tuzemské prieskumy ukazujú, že pri nákupe hrá jednu z najdôležitejších úloh dôvera v značku.

Preto sa spoločnosť ATOZ Marketing Services rozhodla spustiť program, ktorý bude na základe rozsiahleho prieskumu medzi spotrebiteľmi vyberať a oceňovať značky, ktorým slovenskí spotrebitelia najviac dôverujú. Prieskum sa uskutoční medzi najvýraznejšími značkami na trhu v rozličných kategóriách, v ktorých hrá spotrebiteľská dôvera veľkú úlohu.

Dôveryhodné Značky je nový a jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a oceňuje značky v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.

Dôveryhodné značky je tiež spôsob, ktorým možno všeobecne podporiť vaše značky nielen u nových výrobkov. 

Najdôveryhodnejšia značka

V rozsiahlom celonárodnom prieskume tisíce slovenských spotrebiteľov zhodnotí, ktorým značkám najviac dôverujú. V každej kategórii zvíťazí iba jedna značka.

 

Report z ceremónie

Pozrite sa na prílohu Dôveryhodné značky 2022, ktorá bola súčasťou časopisu Tovar&Predaj.