Harmonogram

september 2022

Marketingový prieskum

december 2022

Vyhlásenie víťazov

december 2022 – august 2023

Možnosť využívania víťazného loga Najdôveryhodnejšia značka a marketingová podpora víťazov.