Harmonogram

september 2023

Marketingový prieskum

november 2023

Vyhlásenie víťazov

december 2023 – august 2024

Možnosť využívania víťazného loga Najdôveryhodnejšia značka a marketingová podpora víťazov