Marketingová podpora

Marketingová kampaň

Celonárodná marketingová kampaň v obchodoch a médiách.

OUTDOROVÁ KAMPAŇ

Víťazné novinky podporuje rádiová kampaň v Tesco Rádiu na vyše 150 predajnach Tesco Stores SR a outdoorová kampaň na MHD a billbordoch po celom Slovensku.

Marketingová kampaň

Inzercia víťazov vo vybraných tituloch B2B aj B2C ako napríklad Stratégie, Naša záhrada, Téma, Rytmus života, Chvíľka pre teba, Noviny do pohody, Tovar&Predaj a iné.

MEDIÁLNA KAMPAŇ

PR podpora víťazných značiek prebieha aj na internetových portáloch ako napríklad teraz.sk, woman.sk, webmagazin.teraz.sk, tovarapredaj.sk a iné.

Ako využívajú logo na obaloch a vo vlastnej marketingovej komunikácií víťazné značky nájdete TU.