Marketingová podpora

Marketingová kampaň

Celonárodná marketingová kampaň v obchodoch a médiách.

B2C marketingová kampaň

PODPORA VÍŤAZOV B2C

Inzercia víťazov vo vybraných tituloch vydavateľstva Mafra Slovakia Print ako napríklad Rytmus života, Chvíľka pre teba, Noviny do pohody a iné.

B2B marketingová kampaň

PODPORA VÍŤAZOV B2B

B2B inzercia v časopise Tovar&Predaj a článok na webovej stránke www.tovarapredaj.sk. osloví okolo 10 000 profesionálov z retailu a FMCG.

PR PODPORA

Zverejňenie víťazných značiek v popredných médiach a mediálne výstupy z predania trofejí a diplomov jednotlivým víťazným firmám.

Ako využívajú logo na obaloch a v rámci vlastnej marketingovej komunikácie víťazné značky nájdete TU.