Registrácia

Naším cieľom je zaistiť bezpečné prostredie pre vaše stretnutie.

Pri organizácii galavečera preto dodržiavame všetky aktuálne protiepidemiologické opatrenia:

  • V rámci režimu OP je potrebné sa na akcii pred vstupom preukázať:

    • potvrdením o očkovaní;

    • potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 180 dní.

  • Všetci účastníci budú mať rúška, a to po celú dobu prítomnosti vo vnútorných priestoroch s výnimkou času potrebného na občerstvenie.

  • K dispozícii bude dostatočné množstvo dezinfekcie a priestory budú pravidelne dezinfikované.

Pre zachovanie čo možno najhladšieho priebehu kontroly pri vstupe odporúčame stiahnuť si aplikáciu Greenpass a nahrať do nej príslušný dokument.

Pre registráciu, prosím, najskôr vyberte skupinu, do ktorej spadáte:

Výrobcovia, distribútori, zástupcovia marketingu, retailu a inštitúcií

Dodávatelia marketingových služieb