Ročník 2020

Mesiac Médium / retailový partner Aktivita
December 2021 Online média
PR podpora víťazných značiek v relevantných online médiach a na stránkach mediálnych partnerov
Január 2020 Big Media
Outdoorová kampaň víťazných značiek
Február 2022 Store Media
Rádiová kampaň na podporu víťazných značiek a loga v In store rádiu obchodného reťazca Tesco
Február 2022 Tovar&Predaj Príloha venovaná víťazom a 5. ročníku marketingového programu
Február 2022 Mafra Slovakia Print Inzercia v tituloch Mafra Slovakia Print: Noviny do pohody, Rytmus života, Chvíľka pre teba a iné
Apríl 2022 Tovar&Predaj Inzercia v časopise Tovar&Predaj s víťaznými značkami
Máj / Október 2022 Kongres Samoška Prezentácia víťazných značiek na kongrese Samoška Východ / Západ
  *bude upresnené