Ročník 2021

Mesiac Médium / retailový partner Aktivita
December 2021 DNES 24, Stratégie.sk, HNonline.sk, Hospodárske noviny, Svetevity.sk, Eva.pluska.sk a iné
PR podpora víťazných značiek v relevantných online médiach a v tlači
December 2021 Versai Media
Inzercia víťazných značiek vo Vianočnej prílohe časopisov Moje zdravie a Moja psychológia.
December 2021 TaPnews, SLnews
PR článok na online portáloch www.tovarapredaj.sk a www.systemylogistiky.sk
December 2022 Tovar&Predaj Inzercia víťazných značiek
Február 2022 Tovar&Predaj Príloha venovaná víťazom a 6. ročníku marketingového programu
Február 2022 Mafra Slovakia Print Inzercia v tituloch Mafra Slovakia Print: Noviny do pohody, Rytmus života, Chvíľka pre teba a iné
Apríl 2022 Tovar&Predaj Inzercia v časopise Tovar&Predaj s víťaznými značkami
Máj / Október 2022 Kongres Samoška Prezentácia víťazných značiek na kongrese Samoška Východ / Západ
  *bude upresnené