Ročník 2022

Mesiac Médium / retailový partner Aktivita
december 2022 Woman.sk, Teraz.sk, Webmagazín.Teraz.sk PR podpora víťazných značiek v relevantných online médiách
december 2022 Tovar&Predaj, Systémy Logistiky
PR na online portáloch www.tovarapredaj.sk a www.systemylogistiky.sk
december 2022 Tovar&Predaj Inzercia víťazných značiek
január 2023 Mafra Slovakia Print Inzercia vybraných víťazných značiek v tituloch: Noviny do pohody, Rytmus života, Chvíľka pre teba a iné
január 2023 Store Media

Rádiová kampaň v in-store rádiu obchodného reťazca Tesco

január – február 2023 Big Media Outdorová kampaň vybraných víťazných značiek po celom Slovensku
marec 2023 Kongres Samoška Prezentácia víťazných značiek na kongrese Samoška Košice
máj 2023 Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2023 Prezentácia víťazných značiek na galavečeri Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2023
  *bude upresnené  

https://www.teraz.sk/