Ročník 2020

Mesiac Médium / retailový partner Aktivita
December – Február 2021 LinkedIn
Reklamná kampaň na podporu víťazných značiek
December 2020 Systémy logistiky
Inzercia v časopise Systémy logistiky s víťaznými značkami
Február 2020 Dobré rádio
Rádiová kampaň na podporu víťazných značiek v Dobrom rádiu
Február 2021 Store Media
Rádiová kampaň na podporu víťazných značiek a loga v In store rádiu obchodného reťazca Tesco
Február 2021 Tovar&Predaj Príloha venovaná víťazom a 5. ročníku marketingového programu
Január / Február 2021 Mafra Slovakia Print Inzercia v tituloch Mafra Slovakia Print: Noviny do pohody, Rytmus života, Telemagazín, Chvíľka pre teba a iné
Apríl 2021 Tovar&Predaj Inzercia v časopise Tovar&Predaj s víťaznými značkami
Máj / Október 2021 Kongres Samoška Rool up víťazných značiek na kongrese Samoška Východ / Západ
  *bude upresnené