Ročník 2020

Mesiac Médium / retailový partner Aktivita
December 2020 Tovar&Predaj Príloha venovaná víťazom a 5. ročníku marketingového programu
Január 2021 Mafra Slovakia Print Inzercia v tituloch Mafra Slovakia Print: Noviny do pohody, Rytmus života, Telemagazín, Chvíľka pre teba
Február 2021 Tovar&Predaj Inzercia v časopise Tovar&Predaj s víťaznými výrobkami
Máj / Október 2021 Kongres Samoška Výstavka víťazných značiek na kongrese Samoška Východ / Západ
  *bude spresnené