Výrobcovia, distribútori, zástupcovia marketingu, retailu a inštitúcií