Harmonogram

Ročník 2020

október 2021

Marketingový prieskum

december 2021

Vyhlásenie víťazov

december 2021 – august 2022

Možnosť využívania víťazného loga Najdôveryhodnejšia značka a marketingová podpora víťazov.