Harmonogram

Ročník 2020

október 2020

Marketingový prieskum

december 2020

Vyhlásenie víťazov

december 2020 – máj 2021

Možnosť využívania víťazného loga Najdôveryhodnejšia značka a marketingová podpora víťazov.