Harmonogram

Ročník 2017

leto - jeseň 2018

marketingový prieskum

november 2018

slávnostné vyhlásenie víťazov na lodi Rivers club, Bratislava.

december 2018 - november 2019

Možnosť používania víťazného loga Najdôveryhodnejšia značka, marketingová podpora víťazov