Partneri 2017

Ročníka 2017

Odborný partner

Špeciálni partneri ceremónie

Špeciálny partner

Výskumná agentúra

B2B mediálny partner

Partner e-mailovej komunikácie