DÔVERYHODNÉ ZNAČKY

Dôveryhodné značky je nový a jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a oceňuje značky v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.

Harmonogram

Marketingový prieskum

Galavečer

Marketingová podpora víťazov

Jeseň 2020
Do rozsiahlej ankety, ktorú uskutočňuje nezávislá agentúra Nielsen sa na prelome mesiacov september a október 2020 zapája 2000 respondentov. Reprezentatívna vzorka slovenských spotrebiteľov hodnotí v rozličných kategóriách stovky značiek, ktoré boli zaradené do prieskumu hlavne na základe ich predajov. Každý rok sa v prieskume objaví zopár nových kategórií a spotrebitelia majú možnosť hodnotiť dôveru aj v iných než tradičných kategóriách.

2. december 2020
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 5. ročníka programu Dôveryhodné značky sa uskutoční 2. 12. 2020 v Radisson Blu Carlton Bratislava. Účastníkov slávnostného predávania cien bude sprevádzať známa moderátorka Katarína Jesenská.

December 2020 – November 2021
Spoločnosti, ktorých značky spotrebitelia zvolili ako najdôveryhodnejšie majú možnosť po dobu jedného roka využívať logo Najdôveryhodnejšia značka 2020 pri propagácii, a to na obaloch alebo v marketingových kampaniach. Logo Najdôveryhodnejšia značka sa minulý rok objavilo napríklad v marketingovej komunikácií značiek dm drogerie, K-Classic a Lidl. Vybrané víťazné značky organizátor zaradí do rozsiahlej marketingovej kampane, ktorá bude zahrňovať tituly, ako napríklad Telemagazín, Rytmus života a Chvíľka pre teba. Kampaň bude prebiehať začiatkom roku 2021 a jej celkový zásah bude okolo 538 000 slovenských čitateľov.