Registrácia na galavečer otvorená!
Registrujte sa TU

DÔVERYHODNÉ ZNAČKY

Dôveryhodné značky je nový a jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a oceňuje značky v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.

Harmonogram

Marketingový prieskum

Galavečer

Marketingová podpora víťazov

Leto – jeseň 2019
Do rozsiahlej ankety, ktorú uskutočňuje nezávislá agentúra Nielsen sa na prelome mesiacov september a október 2019 zapája 2 000 respondentov. Reprezentatívna vzorka slovenských spotrebiteľov hodnotí v rozličných kategóriách stovky značiek, ktoré boli zaradené do prieskumu hlavne na základe ich predajov. Každý rok sa v prieskume objaví zopár nových kategórií a spotrebitelia majú možnosť hodnotiť dôveru aj v iných než tradičných kategóriách.

27. novembra 2019
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka programu Dôveryhodné značky sa uskutoční 27. novembra 2019 v Radisson Blu Carlton Bratislava. Účastníkov slávnostného predávania cien bude sprevádzať známa moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová.

December 2019 – November 2020
Spoločnosti, ktorých značky spotrebitelia zvolili ako najdôveryhodnejšie majú možnosť po dobu jedného roka využívať logo Najdôveryhodnejšia značka 2019 pri propagácii, a to na obaloch alebo v marketingových kampaniach. Logo Najdôveryhodnejšia značka sa minulý rok objavilo napríklad v marketingovej komunikácií značiek dm drogerie, K-Classic a Lidl. Vybrané víťazné značky organizátor zaradí do rozsiahlej marketingovej kampane, ktorá bude zahrňovať tituly, ako napríklad Telemagazín, Rytmus života a Chvíľka pre teba. Kampaň bude prebiehať začiatkom roku 2020 a jej celkový zásah bude okolo 538 000 slovenských čitateľov.