Poznáme
Nadôveryhodnejšie značky 2018!
Už poznáme víťazov 3.ročníka!

DÔVERYHODNÉ ZNAČKY

Dôveryhodné značky je nový a jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a oceňuje značky v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.

Harmonogram

Marketingový prieskum

Galavečer

Marketingová podpora víťazov

Leto – jeseň 2018
Do rozsiahlej ankety, ktorú uskutočnila nezávislá agentúra Nielsen na prelome mesiacov september a október 2018, sa zapojilo 2 000 respondentov. Reprezentatívna vzorka slovenských spotrebiteľov hodnotila v 47 kategóriách stovky značiek, ktoré boli zaradené do prieskumu hlavne na základe ich predajov. Tento rok sa v prieskume objavilo zopár nových kategórií a spotrebitelia mali možnosť hodnotiť dôveru aj v iných než tradičných kategóriách.

28. novembra 2018
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka programu Dôveryhodné značky sa uskutočnilo 28. novembra 2018, v Rivers Club Bratislava od 18:00. Účastníkov slávnostného predávania cien bude sprevádzať známa moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová spolu s víťazom speváckej súťaže X Faktor, Petrom Bažíkom.

December 2018 – November 2019
Spoločnosti, ktorých značky spotrebitelia zvolili ako najdôveryhodnejšie, majú možnosť po dobu jedného roka využívať logo Najdôveryhodnejšia značka 2018 pri propagácii, a to na obaloch alebo v marketingových kampaniach. Logo Najdôveryhodnejšia značka sa minulý rok objavilo napríklad v marketingovej komunikácií značiek dm drogerie, K-Classic a Lidl. Vybrané víťazné značky organizátor zaradí do rozsiahlej marketingovej kampane, ktorá bude zahrňovať tituly, ako napríklad Telemagazín, Rytmus života a Chvíľka pre teba. Kampaň bude prebiehať začiatkom roku 2019 a jej celkový zásah bude okolo 538 000 slovenských čitateľov.