Pozrite si prílohu venovanú programu Dôveryhodné značky 2020!
POZRIEŤ TU!

DÔVERYHODNÉ ZNAČKY

Dôveryhodné značky je nový a jediný marketingový program na slovenskom trhu, ktorý monitoruje a oceňuje značky v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.

Harmonogram

Marketingový prieskum

Galavečer

Marketingová podpora víťazov

jeseň 2020
Do rozsiahlej ankety, ktorú uskutočňuje nezávislá agentúra Nielsen sa na prelome mesiacov september a október 2020 zapája 2000 respondentov. Reprezentatívna vzorka slovenských spotrebiteľov hodnotí v rozličných kategóriách stovky značiek, ktoré boli zaradené do prieskumu hlavne na základe ich predajov. Každý rok sa v prieskume objaví zopár nových kategórií a spotrebitelia majú možnosť hodnotiť dôveru aj v iných než tradičných kategóriách.

2. december 2020
V dôsledku aktuálnej nepriaznivej situácie spôsobenej šírením pandémie Covid-19 a neustále sa meniacich opatrení, vzťahujúcich sa na hromadné podujatia, bude decembrový galavečer v Bratislave zrušený.

december 2020 – november 2021
Spoločnosti, ktorých značky spotrebitelia zvolili ako najdôveryhodnejšie majú možnosť po dobu jedného roka využívať logo Najdôveryhodnejšia značka 2020 pri propagácii, a to na obaloch alebo v marketingových kampaniach. Logo Najdôveryhodnejšia značka sa minulý rok objavilo napríklad v marketingovej komunikácií značiek dm drogerie, K-Classic a Lidl. Vybrané víťazné značky organizátor zaradí do rozsiahlej marketingovej kampane, ktorá bude zahrňovať tituly, ako napríklad Telemagazín, Rytmus života a Chvíľka pre teba. Kampaň bude prebiehať začiatkom roku 2021 a jej celkový zásah bude okolo 538 000 slovenských čitateľov.